Besluitenlijst

Van de commissievergaderingen op de Dordtse Dinsdag maakt de commissiegriffier een beknopte samenvatting.  Hierin staat wat er aan de orde is geweest, de essentie van hetgeen is besproken en het advies aan de raad over het vervolg.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (1)