VRZHZ Digitale raadsbijeenkomst Ontwerpbeleidsplan 2022-2025

  • 06 oktober 2021 19:30 tot 20:30
  • locatie: digitaal
Direct opslaan in uw agenda

Geachte raadsleden,

 Op 24 juni jongsteleden is in het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid het ontwerp beleidsplan 2022-2025 behandeld.

Het beleidsplan is een wettelijk planfiguur op basis van artikel 14 van de Wet Veiligheidsregio’s (WVR) dat eenmaal in de vier jaar wordt vastgesteld. De burgemeester overlegt met de gemeenteraad over het ontwerpbeleidsplan op grond van artikel 14 lid 2 van de Wvr. De consultatie bij de gemeenten en andere samenwerkingspartners vindt plaats tot 6 november 2021. Definitieve vaststelling van het beleidsplan is geagendeerd bij het algemeen bestuur van 9 december.

Het beleidsplan is niet zienswijzeplichtig volgens de Wvr, dit in tegenstelling tot het Regionaal Risicoprofiel. Omdat we het werk wat we doen verrichten voor onze inwoners om in een veilige omgeving te kunnen wonen, werken en recreëren willen wij de gemeenten via deze consultatieronde meenemen. Dit zorgt misschien wel voor een andere proces binnen uw gemeente dan u gewend bent bij een reguliere zienswijze procedure. Op 6 oktober 2021 is vanaf 19.30 uur tot 20.30 uur is voor het concept ontwerpbeleidsplan 2022 – 2025 een digitale raadsbijeenkomst gepland. U wordt in de gelegenheid gesteld om een presentatie te volgen van de heer W. Visser, lid van het Directieteam VRZHZ en teammanager Risico- en Crisisbeheersing. Ook kunt u tijdens de vergadering via de chat vragen stellen of via het e-mailadres communicatie@vrzhz.nl o.v.v. het onderwerp. Mocht u voorafgaand aan de digitale bijeenkomst al vragen hebben, schroom niet om deze alvast te e-mailen. Ter informatie is een beknopte samenvatting bijgesloten over het ontwerp beleidsplan.

De livestream is woensdagavond 6 oktober te bekijken via: https://youtu.be/BOd6xj_DB2Y

Activiteiten overzicht
madiwodovrzazo
1 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 2 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 3 oktober 2021, er zijn geen activiteiten
4 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 5 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 6 oktober 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 7 oktober 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 8 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 9 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 10 oktober 2021, er zijn geen activiteiten
11 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 12 oktober 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 13 oktober 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 14 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 15 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 16 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 17 oktober 2021, er zijn geen activiteiten
18 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 19 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 20 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 21 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 22 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 23 oktober 2021, er zijn geen activiteiten Vandaag, 24 oktober 2021, er zijn geen activiteiten
25 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 26 oktober 2021, er zijn één of meerdere activiteiten 27 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 28 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 29 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 30 oktober 2021, er zijn geen activiteiten 31 oktober 2021, er zijn geen activiteiten