Raadsgriffie

De Griffie bestaat sinds 2002 en is sindsdien uitgegroeid tot een professioneel en enthousiast team. Onder leiding van de raadsgriffier ondersteunen medewerkers van de griffie de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn werkzaamheden en taken.

De griffie draagt, zowel procedureel als inhoudelijk, bij aan de voorbereiding van raads- en adviescommissievergaderingen.

Onze diensten zijn onder te verdelen in drie takken:

Advisering en ondersteuning: adviseren van de raad in een aantal inhoudelijke portefeuilles en het geven van informatie over nieuwe ontwikkelingen en wetgeving.

Procesmanagement: doen van voorstellen voor verbetering van de effectiviteit en de efficiƫntie van de werkzaamheden binnen de Griffie en t.b.v. de Raad en de Adviescommissie en het uitwerken en trekken van deze projecten.

Relatiemanagement: investeren in een harmonieuze samenwerking tussen de Griffie en de ambtelijke organisatie en deelnemen aan werk- en projectgroepen op het gebied van de procesontwikkeling.

Ook beantwoordt de raadsgriffie vragen van raadsleden en zorgt de griffie voor de afhandeling van de aan de gemeenteraad gerichte brieven.
De raadsgriffier is secretaris bij de raadsvergadering. De raadsadviseurs zijn secretaris bij de adviescommissievergaderingen.

Wil u meer weten over de taken en bevoegdheden van de griffier? Kijk op www.griffiers.nl

Heeft u vragen?
De raadsgriffie is te bereiken onder telefoonnummer (078) 770 8550. Of via e-mailadres: raadsgriffie@dordrecht.nl

Het bezoekadres van de raadsgriffie: Spuiboulevard 300.
Het postadres van de raadsgriffie: Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.