Raadsgriffie

Griffie

De gemeenteraad heeft een eigen ondersteunende afdeling: de griffie. Die zorgt ervoor dat gemeenteraadsleden hun werk zo goed mogelijk kunnen doen. Aan het hoofd van de griffie staat de griffier. In Dordrecht is dat Anneloes Wepster. Zij is eerste adviseur van de raad en geeft leiding aan de griffie.

A-E-T-Anneloes-Wepster-1-1

Anneloes Wepster (griffier)

Driehoek

Wekelijks heeft de griffier overleg met de burgemeester (als voorzitter van zowel college als raad) en de gemeentesecretaris (als eerste adviseur van het college) waarin zij de bestuurlijke processen zoveel mogelijk stroomlijnen. Dit overleg wordt ook wel 'de driehoek' genoemd.

Verschillende werkzaamheden

De griffie voert verschillende werkzaamheden uit om ervoor te zorgen dat de raad zo goed mogelijk functioneert. De griffie zorgt ervoor dat alle processen goed verlopen en ondersteunt en adviseert ook op inhoud.

Zo zorgt de griffie ervoor dat alle vergaderingen en bijeenkomsten ruim vooraf gepland zijn en goed zijn georganiseerd en gefaciliteerd. Daar hoort bij dat de vergaderstukken en andere informatie die nodig is, op tijd en volledig zijn te vinden in het raadsinformatiesysteem.

De griffie informeert de raadsleden waar mogelijk over nieuwe ontwikkelingen en bijvoorbeeld wetgeving. De griffie adviseert over behandeling van onderwerpen en organiseert ontmoetingen met inwoners/belangengroepen over actuele onderwerpen. Daarnaast adviseert de griffie raadsleden over hoe zij iets het beste kunnen aanpakken, zoals over het inzetten van de verschillende raadsinstrumenten (zoals het indienen van een motie, amendement of initiatiefvoorstel).

De griffie doet voorstellen voor het verbeteren van het functioneren van de raad en stemt regelmatig af met de ambtelijke organisatie om ervoor te zorgen dat alle processen richting de raad zo vlot mogelijk verlopen.

Aanspreekpunt

De griffie is aanspreekpunt voor inwoners en bedrijven die vragen hebben over de gemeenteraad, willen inspreken over een onderwerp of een burgerinitiatief willen indienen.

Beeld en geluid

Ook zorgt de griffie voor alle audiovisuele ondersteuning, bijvoorbeeld voor het live uitzenden van de vergaderingen┬á en het opnemen van de vergaderingen. Daarnaast zorgt de griffie voor de raadsadministratie op het gebied van personeel en financi├źn. Ook de raadscommunicatie is een taak van de griffie.

Rekenkamercommissie

De raad heeft een eigen Rekenkamercommissie. Die ondersteunt de raad bij zijn kaderstellende en controlerende functie door onderzoeken binnen de gemeentelijke organisatie uit te voeren. De commissie bestaat uit drie externe leden. Zij krijgen ondersteuning van collega's binnen de griffie.

Griffiekaart

Waar de griffie voor staat is opgenomen op de griffiekaart. Hierop staan de kernwaarden van de griffie en wat deze kernwaarden in praktijk betekenen. Alle griffiemedewerkers zijn hierop aanspreekbaar.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de taken en bevoegdheden van de griffier? Kijk op www.griffiers.nl

Heeft u vragen?

De raadsgriffie is te bereiken onder telefoonnummer (078) 770 8550. Of via e-mailadres: raadsgriffie@dordrecht.nl
Het bezoekadres van de raadsgriffie: Spuiboulevard 300.
Het postadres van de raadsgriffie: Postbus 8, 3300 AA Dordrecht.