VergaderingVergadering van Agendacommissie Dordrecht
Datum: 11-10-2022 17:30 uur


Vergaderzaal 3 Hugo Muys van Holy
0
0
2
1
0
1
0
3
1
1
1
0
1
1
0
5
0
0
0
0
4
2
1
1
1
0
2
3
2
0
3
2
0
9
0
6
0
3
0
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage