VergaderingVergadering van Agendacommissie Dordrecht
Datum: 17-05-2022 16:30 uur


Vergaderzaal 3 Hugo Muys van Holy
0
2
1
0
0
6
0
1
5
1
2
1
1
0
0
1
0
1
1
1
0
12
0
2
3
0
0
0
2
0
3
0
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage