VergaderingVergadering van Agendacommissie Dordrecht
Datum: 21-06-2022 16:00 uur


Vergaderzaal 1 Johan de Witt
0
2
1
0
0
3
1
1
1
0
0
9
0
3
2
1
1
0
7
0
2
0
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage