VergaderingVergadering van Agendacommissie Dordrecht
Datum: 24-05-2022 16:00 uur


Vergaderzaal 3 Hugo Muys van Holy
0
1
1
0
0
9
5
0
0
6
0
1
1
0
2
5
2
1
0
0
0
1
1
0
4
0
1
3
1
1
1
1
0
2
0
2
0
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage