VergaderingVergadering van Agendacommissie Dordrecht
Datum: 24-01-2023 17:30 uur


Vergaderzaal 3 Hugo Muys van Holy
0
2
1
0
0
0
0
0
1
6
0
0
0
2
2
1
1
1
1
2
0
1
1
0
1
1
3
0
2
0
2
0
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage