VergaderingVergadering van Auditcommissie Dordrecht
Datum: 12-12-2023 16:00 uur


Vergaderzaal 3 Hugo Muys van Holy
0
0
16:00 0
1
0
0
16:05 1
16:15 1
7
17:00 2
0
0
17:25 0
0
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage