Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Vergadering : Commissie Fysieke Leefomgeving Dordrecht, 16 november 2021 21:00:00

Algemene vergader informatie

Themabijeenkomst Hoe participatie kan plaatsvinden met een Toolbox (n.a.v. bespreking Beleidskader participatie 1.0 - Omgevingswet)

Geachte commissieleden,

Op 12 oktober heeft uw raad het Beleidskader participatie 1.0 in het kader van de Omgevingswet vastgesteld. Tijdens de bespreking is door wethouder Burggraaf toegezegd dat wij graag met u in gesprek gaan over de bijbehorende handreiking en toolbox voor de vergunningaanvrager / initiatiefnemer. Dit gesprek staat gepland voor dinsdag 16 november a.s. om 21.00u in de commissie fysiek. De opzet van de avond is als volgt:

• Een korte algemene inleiding over de Omgevingswet en de plek van bewonersparticipatie hierin

• Een toelichting op het beleidskader Participatie 1.0 en de daarbij behorende handreiking en toolbox

• Een gesprek over de toolbox en voorbeelden van de participatie instrumenten die daarin een plek kunnen krijgen

• Een vraag welke participatie instrumenten in de toolbox een plek moeten krijgen

Daarna gaan wij graag met u in gesprek wat goede instrumenten zijn om op te nemen in de toolbox om initiatiefnemers te faciliteren bij hun participatieproces.

Datum:
16 nov. 2021, 21:00
Locatie:
Restaurant Stadskantoor