Donderdagbrief 27 juni 2024

Gepubliceerd op: 27 juni 2024 16:06

Bijgaand treft u aan de Donderdagbrief, het Overzicht Raadsbijeenkomsten & Uitnodigingen en het Dagschema met Blokkenschema Commissiebehandeling Perspectiefnota 2025 van de Dordtse Dinsdag van 2 juli 2024.