Inspreker commissie Fysieke Leefomgeving van 6 oktober 2021

Gepubliceerd op: 05 oktober 2021 13:15

Inspreker bij agendapunt 14 (RIB Verkenning ligplaats RES Nova icm Futuro)
- mevrouw Pols