Rekenkamercommissie

Naam: Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuur.

Zo kan de rekenkamercommissie nagaan of het gemeentebestuur het geld wel goed besteedt. Ook kijkt de rekenkamercommissie of de gemeente haar taken goed uitvoert. De rekenkamercommissie draagt daarmee bij aan de transparantie van het gemeentelijk handelen en de publieke verantwoording daarover.

De rekenkamercommissie is onafhankelijk. Zij bepaalt zelf welke zaken ze onderzoekt. Daarnaast haalt de commissie onderwerpen op bij de gemeenteraad, die overigens ook zelf punten van onderzoek kan aandragen. Burgers kunnen ook een verzoek neerleggen bij de commissie. 

Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met de secretaris Mara Damen van de rekenkamercommissie: m.damen@dordrecht.nl. 

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Deze groep heeft nog geen historie.

Ophalen gegevens