Meedoen?

De gemeenteraad wil uw mening weten. U kunt op een aantal manieren in contact komen met de raad of leden van de raad.

Welke politieke instrumenten kan ik als inwoner inzetten?

 

Instrument

Toelichting

Doel

Benodigdheden

Te verwachten vervolg

Uitnodiging

Gelegenheid voor de raad om een bijeenkomst in de stad bij te wonen

Informeren van de raad

Een brief of mail aan de griffie t.a.v. de gemeenteraad

Raadsleden bezoeken de bijeenkomst en bepalen zelf of en hoe ze hier politiek gevolg aan willen geven

Fractielobby

Schriftelijk of mondeling contact met een fractie of fractieleden

Informeren van een fractie uit de raad

Contact opnemen met een fractie

Een fractie bepaalt zelf of en hoe ze hier politiek gevolg aan wil geven

Brief sturen

Een brief aan de hele gemeenteraad

Informeren van de raad

Een brief of mail aan de griffie t.a.v. de gemeenteraad

De briefschrijver ontvangt een reactie van het college, namens de raad

Inspreken

Mondelinge mededeling in de commissie over ervaringen, een standpunt etc.

Informeren van de raad

Aanmelden bij de griffie voor maandag 16.00 uur.

De commissie besluit na het inspreken hoe ze hier politiek gevolg aan wil geven

Petitie

Een verzoek of klacht ondersteund door handtekeningen

Informeren van de raad

Een brief of mail aan de griffie t.a.v. de gemeenteraad, met handtekeningen (geen minimum)

Na ontvangst van de petitie besluit de commissie hoe ze hier politiek gevolg aan wil geven.

Burgerinitiatief

Een concreet voorstel aan de gemeenteraad

Besluit van de raad

Een minimaal aantal handtekeningen (30 tot 300)

De raad hoort de indieners en neemt een besluit, met een advies van het college

Referendum

Een verkiezing over een specifiek onderwerp.

Besluit van de raad

Minimaal 5.000 handtekeningen

De raad neemt kennis van de referendum-uitslag en neemt een besluit.