VergaderingVergadering van Agendacommissie Dordrecht
Datum: 14-06-2022 16:00 uur


Vergaderzaal 3 Hugo Muys van Holy
0
2
1
0
0
1
1
1
2
1
2
0
0
0
6
2
0
8
6
1
1
1
1
0
5
1
2
0
1
0
1
1
2
0
6
2
2
0
9
0
7
7
0
2
0
0
1
 

De stukken liggen in het gemeentehuis ter inzage