actueel

Periode: 2022

Jaar geselecteerd: 2022

2022

Insprekers Dordtse Dinsdag 27 september

26 september 2022

Bij het onderwerp 'Vervolggesprek Blue Amigo' hebben zich als inspreker gemeld: - J. van den Hout

Lees meer

Donderdagbrief 22 september 2022

22 september 2022

Bijgaand treft u aan de Donderdagbrief en het overzicht Raadsbijeenkomsten & Uitnodigingen van 22 september en het Dagschema Dordtse Dinsdag van 27 september 2022.

Lees meer

Nieuwsbrief gemeenteraad 14 september

19 september 2022

In de nieuwsbrief van de gemeenteraad vindt u de belangrijkste besluiten welke de raadsleden namen tijdens de laatste gemeenteraadsvergadering.

Lees meer

Aanmeldingen Rondetafelgesprek 'Gebied Plan Tij'- Dordtse Dinsdag 20 september 2022

15 september 2022

Voor het Rondetafelgesprek gebied 'Plan Tij' hebben zich gemeld: -De heer Geutjes -De heer Tegelaar -De heer en mevrouw Rombout -De heer Arends -De heer Polak -De heer Ravelli -De heer en mevrouw Deurwaarder -Mevrouw Oosting -Mevrouw Bordewijk -De heer Groeneweg

Lees meer

Insprekers Dordtse Dinsdag 20 september bij 'Tijdelijk betaalbare woningen'

15 september 2022

- Peter Pluim en Jannie Storm (jongerennetwerk en Adviesraad Wmo&Jeugd) - Floor Matthijsen (Trivire) - Niels Vorthoren (Gapph en Villex, projecten voor economisch daklozen in het land (Tijdelijk Onder Dak) i.s.m. de Regenboog) - Thijs Eradus (Springplank, projecten voor economisch daklozen in het land) - Mireille Henderson (strategisch adviseur gemeente Dordrecht)

Lees meer

Donderdagbrief 8 september 2022

08 september 2022

In de bijlagen treft u de Donderdagbrief en het Overzicht Raadsbijeenkomsten & Uitnodigingen van 8 september 2022.

Lees meer

Concept Notulen Dordtse Dinsdag 30 augustus 2022

08 september 2022

In de bijlage treft u de Concept Notulen van de Dordtse Dinsdag van 30 augustus 2022.

Lees meer

Insprekers Dordtse Dinsdag 6 september 2022

02 september 2022

Voor de beeldvormende bespreking over de herinrichting Weizigtpark, hebben zich als insprekers aangemeld: - Mevrouw Smeele op persoonlijke titel - Mevrouw de Boer namens de bewonersgroep Natuur Weizigt - De heer Fraterman namens de Fietsersbond - Mevrouw Bouma namens Wandelgroep Vitamine W. - De heer Kuhlmann namens het Reizigersoverleg - De heer Steegh namens de Bomenridders Dordrecht

Lees meer

Donderdagbrief 1 september 2022

01 september 2022

In de bijlagen treft u de Donderdagbrief en het Overzicht Raadsbijeenkomsten & Uitnodigingen van 1 september en het Dagschema Dordtse Dinsdag van 6 september 2022.

Lees meer

Insprekers Dordtse Dinsdag 30 augustus 2022

30 augustus 2022

Bij de beeldvormende bespreking inzake Advies aan de Gemeenteraad aan het Commissariaat voor de Media over licentie lokale omroep zijn 2 insprekers van Via Cultura: J. Bertram en M. Venhorst.

Lees meer

Donderdagbrief 25 augustus 2022

26 augustus 2022

In de bijlagen treft u aan de Donderdagbrief en het Overzicht Raadsbijeenkomsten & Uitnodigingen van 25 augustus en het Dagschema Dordtse Dinsdag van 30 augustus.

Lees meer

Donderdagbrief 7 juli 2022

08 juli 2022

In de bijlagen treft u aan de Donderdagbrief en het Overzicht Raadsbijeenkomsten en Uitnodigingen van 7 juli 2022.

Lees meer