Insprekers Dordtse Dinsdag 6 september 2022

Gepubliceerd op: 02 september 2022 15:09

Voor de beeldvormende bespreking over de herinrichting Weizigtpark, hebben zich als insprekers aangemeld:
- Mevrouw Smeele op persoonlijke titel
- Mevrouw de Boer namens de bewonersgroep Natuur Weizigt
- De heer Fraterman namens de Fietsersbond
- Mevrouw Bouma namens Wandelgroep Vitamine W.
- De heer Kuhlmann namens het Reizigersoverleg
- De heer Steegh namens de Bomenridders Dordrecht