Vergaderingen

Op deze pagina kunt u alle vergaderingen van de bestuursorganen van de gemeente Dordrecht bekijken. In de navigatiebalk aan de linkerkant van de pagina kunt u zowel de komende vergaderingen als de reeds gehouden vergaderingen per bestuursorgaan bekijken.

Vergaderschema 2021

Bestuursorganen

Commissie Bestuur en Middelen Dordrecht

Commissie Sociale Leefomgeving Dordrecht

Commissie Fysieke Leefomgeving Dordrecht

Commissie Grote Projecten Dordrecht

Auditcommissie Dordrecht

Presidium Kabinet Dordrecht

Commissie van Toezicht op het Openbaar Onderwijs Dordrecht

Gecombineerde commissie Dordrecht

Themabijeenkomst Raadsbreed Dordrecht

Commissie Sociale Leefomgeving KABINET Dordrecht

Commissie Fysieke Leefomgeving KABINET Dordrecht

Commissie Bestuur en Middelen KABINET Dordrecht

Commissie van Toezicht op het Openbaar Onderwijs KABINET Dordrecht

Commissie Grote Projecten KABINET Dordrecht

 
Gearchiveerde bestuursorganen