Er is geen actieve pagina
vergroten Sluiten

Algemene vergader informatie

PROGRAMMA GESPREKSTAFELS SPORTPARKEN 19.15 Digitale inloop 19.30 Gezamenlijke start 19.40 Ronde 1. Input per gesprekstafel ophalen 20.10 Pauze 20.15 Ronde 2. Verdieping en uitwerking per thema o.b.v. input ronde 1 21.00 Pauze 21.05 Terugkoppeling opbrengst per tafel (en vervolgtraject/planning) 21.25 Afsluiting 21.30 Einde Herijking Sportparkenvisie We organiseren de gesprekstafels op verzoek van de gemeenteraad om meer informatie op te halen over ontwikkelingen op de sportparken in onze stad. Deze informatie wordt gebruikt om te komen tot herijking van de Sportparkenvisie uit 2015. Het delen van informatie met elkaar is van belang om tot een goed document te komen dat geagendeerd wordt voor de gemeenteraad. Aansluitend aan de gesprekstafels wordt het agendadeel van de Commissie Sociaal gehouden.

Datum:
03 mrt. 2021, 19:15
Locatie:
DIGITAAL VERGADEREN

Agenda

Hoofdvergadering

DIGITAAL VERGADEREN