Rekenkamer Dordrecht

Naam: Rekenkamer Dordrecht

m.damen@dordrecht.nl

De Rekenkamer Dordrecht onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het bestuur.

Zo kan de Rekenkamer Dordrecht nagaan of het gemeentebestuur het geld wel goed besteedt. Ook kijkt de Rekenkamer Dordrecht of de gemeente haar taken goed uitvoert. De Rekenkamer Dordrecht draagt daarmee bij aan de transparantie van het gemeentelijk handelen en de publieke verantwoording daarover.

De Rekenkamer Dordrecht is onafhankelijk. Zij bepaalt zelf welke zaken ze onderzoekt. Daarnaast haalt de Rekenkamer Dordrecht onderwerpen op bij de gemeenteraad, die overigens ook zelf punten van onderzoek kan aandragen. Burgers kunnen ook een verzoek neerleggen bij de Rekenkamer. 

Daarvoor kunt u het beste contact opnemen met de secretaris Mara Damen van de Rekenkamer Dordrecht: m.damen@dordrecht.nl. 

Leden

Ophalen gegevens

Activiteiten

Ophalen gegevens

Historie

Ophalen gegevens