Antwoordbrieven Reglement van Orde

Over actuele onderwerpen die spelen in de gemeente Dordrecht kunnen raads- en commissieleden politieke vragen stellen. Dit doen ze schriftelijk (art. 39 of 40 Reglement van Orde). Binnen dertig dagen is er beantwoording van de vragen door het college. De vragen en de beantwoording worden als ingekomen stuk voorgelegd aan de Agendacommissie.

Kies een periode

Overzicht jaren

Overzicht maanden

Gevonden documenten (20)