Meepraten en inspreken

Inwoners van Dordrecht hebben spreekrecht in de raadscommissies. Dit betekent dat u het woord kunt voeren over onderwerpen die op de agenda staan. 

U krijgt vijf minuten de tijd om uw mening over het agendapunt aan de commissieleden te geven. Hebben commissieleden vragen of opmerkingen over uw standpunt, dan krijgt u vervolgens nog kort gelegenheid om daarop te reageren. 

Spelregels 

Voor het inspreken gelden enkele regels (zie hieronder). Wanneer u wilt inspreken over onderwerpen die op de agenda staan, kunt u zich tot de maandag 16.00 uur aanmelden bij de Raadsgriffie.

Wilt u inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat? Neemt u dan contact op met de commissiegriffier. Vervolgens overlegt deze commissiegriffier met u wanneer en op welke wijze uw bijdrage onder de aandacht van de commissie kan worden gebracht. 

-  Commissiegriffier Bestuur en Middelen: de heer J.C. (Harco) Bakker, telefoon: (078) 770 2555

-  Commissiegriffier Fysieke Leefomgeving: de heer M. (Mark) den Boer, telefoon: (078) 770 4976

-  Commissiegriffier Sociale Leefomgeving: mevrouw D. (Denise) van Poppel, telefoon: (078) 770 4980 

-  Commissiegriffier Grote Projecten: de heer M. (Mark den  Boer, telefoon: (078) 770 4976

Weet u niet zeker in welke commissie uw onderwerp thuishoort? Bel dan met het algemene nummer van de raadsgriffie: (078) 770 8550. U kunt ook mailen naar raadsgriffie@dordrecht.nl

U mag niet inspreken over onderwerpen: 

-  waartegen een bezwaar of beroepsprocedure loopt;

die uitsluitend een privébelang dienen;

-  die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure;

-  die al eerder in de commissievergadering aan de orde zijn geweest, tenzij u met nieuwe feiten komt.

-  Er is ook geen ruimte voor aantijgingen/bejegeningen aan het adres van bestuurders, raads- en
   commissieleden en/of ambtenaren.