Meepraten en inspreken

Inwoners van Dordrecht hebben spreekrecht in de raadscommissies. Dit betekent dat u als inwoner het woord richting raads- en commissieleden kunt voeren over het onderwerp dat u belangrijk vindt. 

In deze video vertellen verschillende mensen over hun inspreek-ervaring bij de Dordtse gemeenteraad.  

Spelregels 

 • U kunt zowel inspreken over onderwerpen die op de agenda van commissievergaderingen van de Dordtse Dinsdag staan én over onderwerpen die daar niet op staan. De agenda van de komende vergadering kunt u hier vinden.

 • U krijgt 5 minuten de tijd om uw mening over een agendapunt aan de raads- en commissieleden te geven. Hebben commissieleden vragen of opmerkingen over uw bijdrage, dan krijgt u vervolgens nog kort gelegenheid om daarop te reageren. Politieke partijen kunnen op deze manier ook kennis nemen van uw kennis en ervaringen.

 • Als u wilt inspreken over een onderwerp dat op dinsdag op de agenda staat kunt u zich tot maandag 10.00 uur aanmelden bij de raadsgriffie via raadsgriffie@dordrecht.nl. De betreffende raadsadviseur neemt dan contact met u op.

 • Als u wilt inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda staat kunt u elk moment contact met de raadsgriffie opnemen. Dan wordt door een van de raadsadviseurs met u gezocht naar het meest geschikte moment om in te spreken.

 • U mag niet inspreken over onderwerpen:
  -        waartegen een bezwaar of beroepsprocedure loopt;
  -        die uitsluitend een privébelang dienen;
  -        die in aanmerking komen voor de gemeentelijke klachtenprocedure;
  -        die al in de besluitvormende fase (gemeenteraadsvergadering) zitten;
  -        die al eerder in de commissievergadering aan de orde zijn geweest, tenzij u met nieuwe feiten komt.
  -        er is geen ruimte voor aantijgingen/bejegeningen aan het adres van bestuurders, raads- en commissieleden en/of ambtenaren.


Onderstaande infographic geeft meer informatie over de Dordtse Dinsdag en de momenten wanneer u kunt inspreken:

Infographic Dordtse Dinsdag