Oude Raadsinformatiesystemen

Oude Raadsinformatiesysteem gemeente Dordrecht

Het Oude raadsinformatiesysteem  is alleen nog te raadplegen als archief. Hierin staan alle vergaderingen en documenten betreffende de gemeenteraad en adviescommissies van de gemeente Dordrecht vanaf 1 januari 1998 t/m 31 december 2008.
U kunt dat doen via deze link: Oude raadsinformatiesysteem

Mozaïek Bestuur Raadsinformatiesysteem gemeente Dordrecht.

Het raadsinformatiesysteem van Mozaiek Bestuur is alleen nog te raadplegen als archief. Hierin staan alle vergaderingen en documenten betreffende de gemeenteraad en adviescommissies van de gemeente Dordrecht vanaf 1 januari 2009 t/m 31 december 2019. U kunt dat doen via deze link: Raadsinformatiesysteem Mozaiek Bestuur (RIS)