Uitnodiging

U kunt gemeenteraadsleden uitnodigen voor een bijeenkomst die u organiseert. Denk hierbij aan een opening, een symposium of een debat. Raadsleden krijgen door het jaar heen veel uitnodigingen. Zij beslissen zelf waar ze wel en niet naartoe gaan. Het kan dus zijn dat een raadslid geen gebruikmaakt van een uitnodiging. Na bezoek aan een bijeenkomst bepaalt een raadslid zelf op welke wijze hij of zij in de politiek gevolg wil geven aan de bijeenkomst.

Een uitnodiging kunt u sturen aan de individuele raadsleden of aan de griffie. De griffie zal de uitnodiging dan verspreiden onder alle raadsleden. Het mailadres van de griffie is raadsgriffie@dordrecht.nl. Gezien de veelheid aan uitnodigingen kan het raadzaam zijn om het doel van uw bijeenkomst duidelijk te verwoorden.