Petitie

Petitie

Met een petitie kunt u een probleem, verzoek, oproep of klacht bij de gemeenteraad onder de aandacht brengen. Dat kan gaan over alle denkbare onderwerpen die in Dordrecht spelen. Bij een petitie wordt het probleem, verzoek, oproep of klacht meestal kort omschreven en voorzien van handtekeningen of steunbetuigingen van buurt-, wijk-, of stadsbewoners die dit steunen. De petitie is vormvrij. U kunt hiervoor bijvoorbeeld ook www.petities.nl gebruiken.

U kunt de petitie vervolgens aanbieden aan de raadscommissie die over het betreffende onderwerp gaat. Vervolgens bepaalt de raadscommissie wat zij met het probleem, het verzoek, de oproep of klacht gaat doen.

Wilt u een petitie aanbieden? Neem dan contact op met de raadsgriffie, telefoon 078 7708550 of raadsgriffie@dordrecht.nl